Cmimet

11.03.2018

Cmimi vera e bardhe e embel

11.03.2018

Cmimi vera e bardhe e embel

11.03.2018

Cmim Vera e Bardhe

11.03.2018

Cmim Vera e Bardhe

07.06.2019

Silver Medal Lot i Embel

07.06.2019

Silver Medal Lot i Embel

07.06.2019

Silver Medal Cabarnet

07.06.2019

Silver Medal Cabarnet

31.05.2019

Forumi i Veres

31.05.2019

Forumi i Veres