Verat tona

Merlot i vjeteruar

Pershkrimi

Pershkrimi

VRESHTI
Kategoria: Kuqe
Varieteti i rrushit: Merlot
Zona gjeografike: Lundër, Tiranë
Emri i Vreshtit: Tek Rrahi
Mosha mesatare e vreshtit: 20 vjet
Densiteti i mbjelljes: 4000 hardhi/ha
Rendimenti per hektar: 7 t/ha
Lartësia mbi nivelin e detit: 130 -160 m
Drejtimi: Veri–Jug
Metoda e Kultivimit: Kordon me kalema
Lloji i tokes: Argjilore
Periudha e vjeljes: 25 – 30 Shtator 2016
VINIFIKIMI
Egrapimi
Fermentimi: 23-28°C
Maja: Saccharomyces Cerevisiae e perzgjedhur
Kohezgjatja e fermentimit: 7 dite
Fermentimi Malolaktik: kompletuar
Stazhionimi: 2 vjet deri ne kthjellim natyral ne inox dhe 6 muaj ne vozalisi
Kthjellimi: Natyral ne serbator inox
Amballazhimi ne shishe: 8 Mars 2016
Amballazhuesi: Kantina Lundra
Lloji i shishes: Bordoleze e erret 750 ml
Lloji i tapes: Diam 5
Stazhionimi ne shishe: 6 muaj
TE DHENA TEKNIKE
Alkoohol: 14.0 %
Aciditeti total: 5.2 g/l
pH: 3.68