Verat tona

Muskat Lot i Ëmbel

Pershkrimi

Pershkrimi

VRESHTI
Kategoria: Kuqe
Varieteti i rrushit: Muskat Hamburgu 100%
Zona gjeografike: Lundër, Tiranë
EmriiVreshtit: Tek Rrahi
Mosha mesatare e vreshtit: 10 vjet
Densiteti i mbjelljes: 5000hardhi/ha
Rendimenti per hektar: 8 t/ha
Lartësia mbi nivelin e detit: 130 -160 m
Drejtimi: Veri – Jug
Metoda e kultivimit: Kordon me kalema
Llojii tokes: Argjilore
Periudha e vjeljes: 25 Tetor 2017
VINIFIKIMI
Egrapimi
Macerim ne teftohte pre-fermentativ: 5°C
Kthjellim ne teftohte pre-fermentativ
Fermentimi: 15 – 19°C
Kohezgjatja e fermentimit: 14dite
Fermentimi Malolaktik: Jo
Stazhionimi: 6 muaj deri ne kthjellim natyral ne inox
Kthjellimi: Natyral ne serbator inox
Amballazhimi ne shishe: 2 Maj 2018
Amballazhuesi: Kantina Lundra
Lloji i shishes: Renana Berganze transparente 500 ml
Lloji i tapes: Diam5
Stazhionimi ne shishe: 3muaj
TE DHENA TEKNIKE
Alkoohol: 16.61 %
Aciditeti total: 2.9 g/l
pH: 3.72