Verat tona

Shesh i bardhe

Pershkrimi

Pershkrimi

VRESHTI
Kategoria: E bardhë
Varieteti i rrushit: Shesh i Bardhe 100%
Zona gjeografike: Lundër, Tiranë
Emri i Vreshtit: Ligata e Agait
Mosha mesatare e vreshtit: 16 vjet
Densitet i imbjelljes: 4500 hardhi/ha
Rendimenti per hektar: 7 t/ha
Lartësia mbi nivelin e detit: 130 -160 m
Drejtimi: Veri – Jug
Metoda e kultivimit: Kordon me kalema
Llojii tokes: Argjilore
Periudha e vjeljes: 15 Shtator 2017
VINIFIKIMI
Egrapimi
Macerim ne teftohte pre-fermentativ: 5°C
Kthjellim ne teftohte pre-fermentativ
Fermentimi: 15 – 19°C
Maja:Saccharomycescerevisiae e perzgjedhur
Kohezgjatja e fermentimit: 7 dite
FermentimiMalolaktik: kompletuar
Stazhionimi: 6 muajderinekthjellimnatyral ne inox
Kthjellimi: Natyral ne serbatorinox
Amballazhimi ne shishe: 3 Shkurt 2019
Amballazhuesi: Kantina Lundra
Lloji i shishes: Bordolezetransparente
Lloji i tapes: Diam3
Stazhionimi ne shishe: 3 muaj
TE DHENA TEKNIKE
Alkoohol: 13.5 %
Aciditeti total: 6.0 g/l
pH: 3.35