Verat tona

Shesh i bardhe i embel

Pershkrimi

Pershkrimi

VRESHTI
Kategoria: E bardhë
Varieteti i rrushit: Shesh i Bardhë 100%
Zona gjeografike: Lundër, Tiranë
Emri i Vreshtit: Ligata e Agait
Mosha mesatare e vreshtit: 16 vjet
Densiteti i mbjelljes: 4500 hardhi/ha
Rendimenti për hektar: 7 t/ha
Lartësia mbi nivelin e detit: 130 -160 m
Drejtimi: Veri – Jug
Metoda e kultivimit: Kordon me kalema
Llojii tokes: Argjilore
Periudha e vjeljes: 25 Tetor 2017
VINIFIKIMI
Egrapimi
Macerim ne teftohte pre-fermentativ: 5°C
Kthjellim ne teftohte pre-fermentativ
Fermentimi: 15 – 19°C
Maja: Saccharomyces cerevisiae e perzgjedhur
Kohezgjatja e fermentimit: 16 dite
Fermentimi Malolaktik: jo
Stazhionimi: 1 vitderinekthjellimnatyral ne inox
Kthjellimi: Natyral ne serbatorinox
Amballazhimi ne shishe: 7 Dhjetor 2017
Amballazhuesi: Kantina Lundra
Lloji i shishes: Bordoleze transparente 750ml
Lloji i tapes: Diam 5
Stazhionimi ne shishe: 6muaj
TE DHENA TEKNIKE
Alkoohol: 16.0 %
Aciditeti total: 5.0 g/l
pH: 3.65