Verat tona

Raki Muskat

Pershkrimi

Pershkrimi

VRESHTI
Kategoria: Distilat
Varieteti i rrushit: Muskat Hamburgu 100%
Zona gjeografike: Lundër, Tiranë
Emri i Vreshtit: Tek Rrahi
Mosha mesatare e vreshtit: 10 vjet
Densiteti i mbjelljes: 5000 hardhi/ha
Rendimenti për hektar: 12 t/ha
Lartësia mbi nivelin e detit: 130 -160 m
Drejtimi: Veri – Jug
Metoda e kultivimit: Kordon me kalema
Llojii tokes: Argjilore
Periudha e vjeljes: 26 Tetor 2018
VINIFIKIMI/DISTILIMI
Egrapimi
Fermentimi: 15 – 19°C
Maja: Saccharomycescerevisiae e perzgjedhur
Kohezgjatja e fermentimit: 16 dite
Fermentimi Malolaktik: Jo
Distilimi: Leng pa bersi, me zjarr natyral druri dhe kazan bakri
Stazhionimi: 4 muaj deri ne kthjellim natyral ne inox
Kthjellimi: Natyral ne serbatorinox
Amballazhimi ne shishe: 15 Mars 2019
Amballazhuesi: Kantina Lundra
Lloji i shishes: Oblo 700 ml
Lloji i tapes: Alumini
TE DHENA TEKNIKE
Alkoohol: 47 % v/v