Verat tona

Big Wine

VRESHTI
Kategoria: Kuqe
Varieteti i rrushit: Cabernet Sauvignon 40%, Merlot 60%
Zona gjeografike: Lundër, Tiranë
Emri i Vreshtit: Tek Rrahi
Mosha mesatare e vreshtit: 20 vjet
Densiteti i mbjelljes: 4000 hardhi/ha
Rendimenti per hektar: 7 t/ha
Lartësia mbi nivelin e detit: 130 -160 m
Drejtimi: Veri–Jug
Metoda e Kultivimit: Kordon me kalema
Lloji i tokes: Argjilore
Periudha e vjeljes: 25 – 30 Shtator 2011

Browse Wine

Cabernet Sauvignon i vjeteruar

VRESHTI
Kategoria: Kuqe
Varieteti i rrushit: Cabernet Sauvignon100 %
Zona gjeografike: Lundër, Tiranë
Emri i Vreshtit: Tek Rrahi
Mosha mesatare e vreshtit: 20vjet
Densiteti i mbjelljes: 4000 hardhi/ha
Rendimenti per hektar: 7 t/ha
Lartësia mbi nivelin e detit: 130 -160 m
Drejtimi: Veri – Jug
Metoda e Kultivimit: Kordon me kalema
Lloji i tokes: Argjilore
Periudha e vjeljes: 30 Shtator 2013

Browse Wine

Merlot i vjeteruar

VRESHTI
Kategoria: Kuqe
Varieteti i rrushit: Merlot
Zona gjeografike: Lundër, Tiranë
Emri i Vreshtit: Tek Rrahi
Mosha mesatare e vreshtit: 20 vjet
Densiteti i mbjelljes: 4000 hardhi/ha
Rendimenti per hektar: 7 t/ha
Lartësia mbi nivelin e detit: 130 -160 m
Drejtimi: Veri–Jug
Metoda e Kultivimit: Kordon me kalema
Lloji i tokes: Argjilore
Periudha e vjeljes: 25 – 30 Shtator 2016

Browse Wine

Muskat Lot i Ëmbel

VRESHTI
Kategoria: Kuqe
Varieteti i rrushit: Muskat Hamburgu 100%
Zona gjeografike: Lundër, Tiranë
EmriiVreshtit: Tek Rrahi
Mosha mesatare e vreshtit: 10 vjet
Densiteti i mbjelljes: 5000hardhi/ha
Rendimenti per hektar: 8 t/ha
Lartësia mbi nivelin e detit: 130 -160 m
Drejtimi: Veri – Jug
Metoda e kultivimit: Kordon me kalema
Llojii tokes: Argjilore
Periudha e vjeljes: 25 Tetor 2017

Browse Wine

Rose

VRESHTI
Kategoria: Roze
Varieteti i rrushit: Kupazh, Merlot, San Giovese, Montepulciano
Zona gjeografike: Lundër, Tiranë
Emri i Vreshtit: Tek Rrahi
Mosha mesatare e vreshtit: 20 vjet
Densiteti i mbjelljes: 4500 hardhi / ha
Rendimenti per hektar: 7 t / ha
Lartësia mbi nivelin e detit: 130 -160 m
Drejtimi: Veri - Jug
Metoda e kultivimit: Kordon me kalema
Lloji i tokës: Argjilore
Periudha e vjeljes: 15 Shtator 2017

Browse Wine

Chardonnay

VRESHTI
Kategoria: I bardhe
Varieteti i rrushit: Chardonnay 100%
Zona gjeografike: Lundër, Tiranë
Emri i Vreshtit: Ligata e Agait
Mosha mesatare e vreshtit: 10 vjet
Densiteti i mbjelljes: 5000 hardhi/ha
Rendimenti per hektar: 7 t/ha
Lartësia mbi nivelin e detit: 130 -160 m
Drejtimi: Veri – Jug
Metoda e kultivimit: Kordon me kalema
Llojii tokes: Argjilore
Periudha e vjeljes: 5 Shtator 2018

Browse Wine

Shesh i bardhe

VRESHTI
Kategoria: E bardhë
Varieteti i rrushit: Shesh i Bardhe 100%
Zona gjeografike: Lundër, Tiranë
Emri i Vreshtit: Ligata e Agait
Mosha mesatare e vreshtit: 16 vjet
Densitet i imbjelljes: 4500 hardhi/ha
Rendimenti per hektar: 7 t/ha
Lartësia mbi nivelin e detit: 130 -160 m
Drejtimi: Veri – Jug
Metoda e kultivimit: Kordon me kalema
Llojii tokes: Argjilore
Periudha e vjeljes: 15 Shtator 2017

Browse Wine

Shesh i bardhe i embel

VRESHTI
Kategoria: E bardhë
Varieteti i rrushit: Shesh i Bardhë 100%
Zona gjeografike: Lundër, Tiranë
Emri i Vreshtit: Ligata e Agait
Mosha mesatare e vreshtit: 16 vjet
Densiteti i mbjelljes: 4500 hardhi/ha
Rendimenti për hektar: 7 t/ha
Lartësia mbi nivelin e detit: 130 -160 m
Drejtimi: Veri – Jug
Metoda e kultivimit: Kordon me kalema
Llojii tokes: Argjilore
Periudha e vjeljes: 25 Tetor 2017

Browse Wine

Raki Muskat

VRESHTI
Kategoria: Distilat
Varieteti i rrushit: Muskat Hamburgu 100%
Zona gjeografike: Lundër, Tiranë
Emri i Vreshtit: Tek Rrahi
Mosha mesatare e vreshtit: 10 vjet
Densiteti i mbjelljes: 5000 hardhi/ha
Rendimenti për hektar: 12 t/ha
Lartësia mbi nivelin e detit: 130 -160 m
Drejtimi: Veri – Jug
Metoda e kultivimit: Kordon me kalema
Llojii tokes: Argjilore
Periudha e vjeljes: 26 Tetor 2018

Browse Brendy

Vaj ulliri

ULLISHTA
Kategoria: VAJ
Varieteti i ullirit: Lecino, Frantoio
Zona gjeografike: Lundër, Tiranë
Emri i Ullishtes: Kodra e kuqe
Mosha mesatare e ullinjve: 30 vjet
Densiteti i mbjelljes: 360 ullinj/ha
Lartësia mbi nivelin e detit: 130 -160 m
Drejtimi: Veri – Jug
Llojii tokes: Argjilore
Periudha e vjeljes: 30 Tetor 2018

Browse Olive Oil